Bengkel Infra Sumber Bagi Subjek Kokurikulum Unit Beruniform (Pengakap) untuk Program Diploma Perguruan Malaysia (MPUD2091), Program Diploma Pendidikan Lepas Ijazah (MPU3021) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (MPU3062)

Bengkel infra sumber bagi subjek kokurikulum Unit Beruniform (Pengakap) untuk Program Diploma Perguruan Malaysia (MPUD2091), Program Diploma Pendidikan Lepas Ijazah (MPU3021) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (MPU3062) telah diadakan di IAB Genting Highllands.